BRAK VR Forum

BRAK VR Forum 1.juni kl. 14.00

 

Vi har opprettet et felles digitalt forum for våre kunder og interessenter.
Er du interessert i å høre mer om hva BRAK VR er og gjør?

Fokuset for forumet vil være å danne en felles arena for kunder å diskutere, utveksle erfaringer og ha direkte tilgang til Trygg-grunn i en Teams-samtale.

Program:
14.00-14.05 Introduksjon av Trygg-Grunn og VR-systemet BRAK VR
14.05-14.10 Meråker kommune deler sine erfaringer

«Oda Katrine Bjørsvik Aune – HMS Koordinator/Personalrådgiver
Meråker Kommune har på under ett år gjennomført trening og utdanning på alle ansatte i kommunen.
Oda vil dele kommunens erfaringer ved bruk av BRAK VR og hvordan de har satt BRAK i system.»

 

14.10-14.20 Q&A
14.20-14.25 Kommende innhold i systemet
14.25.14.30 Oppsummering avslutning