BRAK VR Forum

BRAK VR Forum

 

Delta i vårt felles digitale forum for våre kunder og interessenter.
Er du interessert i å høre mer om hva BRAK VR er og gjør?

Fokuset for forumet å ha en felles arena for kunder å diskutere, utveksle erfaringer og ha direkte tilgang til Trygg-grunn i en Teams-samtale.

21. september, 2023

kl 14.00 til 14.30.

Program: 

 14.00-14.05 Introduksjon av Trygg-Grunn og VR-systemet BRAK VR

14.05-14.10 Geir Magne Nes fra Trygg-Grunn: Åpent spørsmål om loggføring av kompetanse.

14.10-14.20 Enhetsleder Frank Meland fra Trondheim kommune forteller hvordan de har satt systemet i bruk for alle deres ansatte på Helse- og Velferdskontoret på Lerkendal.

Trygg-Grunn | Enhetsleder Frank Meland i Trondheim kommune

Frank Meland – Enhetsleder, Trondheim kommune
​HVK Lerkendal var de første som begynte å bruke BRAK VR i Trondheim kommune. Frank har gode erfaringer med å implementere systemet i en kommunal organisasjon der tidsbruk, ressurser og økonomi ofte skaper utfordringer for riktig opplæring.

14.20-14.30 Spørsmål/diskusjoner

-slutt-​

14.30-14.35 Kommende innhold i systemet (valgfritt)

14.35.14.40 Oppsummering avslutning (valgfritt)

Påmelding til BRAK VR Forum 21.09.23

Gratis og uforpliktende.

 

Tidligere Forum

June 29, 2023

BRAK VR Forum nr. 2

Program: 

 14.00-14.05 Introduksjon av Trygg-Grunn og VR-systemet BRAK VR

14.05-14.10 Overhalla kommune deler sine erfaringer

Trygg-Grunn | Beate Galguaften, Overhalla kommune Trygg-Grunn | Overhalla kommune skjold

Beate Galguften Aunet – Enhetsleder, Hjemmetjenesten

​«Overhalla Kommune har brukt BRAK VR i 3 år. De har vært aktive og frempå og utviklet mye nytt innhold til utdanning i samarbeid med Trygg-Grunn. De har blant annet utviklet brannopplæring og klinisk observasjonskompetanse til bruk i Helsesektoren.
Beate vil dele kommunens erfaringer ved bruk av BRAK VR og hvordan de har satt BRAK i system.​»​

14.10-14.20 Spørsmål/diskusjoner

14.20-14.25 Kommende innhold i systemet

14.25.14.30 Oppsummering avslutning


June 1, 2023

BRAK VR Forum nr. 1

Program:
14.00-14.05 Introduksjon av Trygg-Grunn og VR-systemet BRAK VR
14.05-14.10 Meråker kommune deler sine erfaringer

Trygg-Grunn AS | Oda Katrine Bjørsvik Aune fra Meråker kommune«Oda Katrine Bjørsvik Aune – HMS Koordinator/Personalrådgiver
Meråker Kommune har på under ett år gjennomført trening og utdanning på alle ansatte i kommunen.
Oda vil dele kommunens erfaringer ved bruk av BRAK VR og hvordan de har satt BRAK i system.»

14.10-14.20 Q&A
14.20-14.25 Kommende innhold i systemet
14.25.14.30 Oppsummering avslutning