Innhold i brillene

Her får du en komplett oversikt over hva vi tilbyr i våre VR-briller. Vi oppdaterer stadig og tar gjerne imot tips og ideer til nytt innhold.

Kurs

Konflikthåndtering
Konflikthåndtering Varighet
01 Introduksjon 00:01:04
02 Aktivering 00:03:38
03 Mental beredskap 00:01:52
04 Animasjon 00:02:18
05 Mental forberedelse 00:03:14
06 Situasjonsbevissthet 00:01:25
07 Arbeidsoppgaver 00:01:54
08A Konflikthåndtering 00:03:24
08B Konflikthåndtering 00:01:58
08C Konfllikthåndtering 00:02:05
09 Nødverge 00:01:23
10 Felles Mentale Modeller 00:01:20
11 Rapportering 00:01:27
12 Målsetting 00:03:00
Tidsforbruk totalt: 00:30:02
Førstehjelp
Førstehjelp Varighet
01 Introduksjon Førstehjelp 00:02:34
02 Når skal du bruke førstehjelp 00:01:56
03 Før du starter førstehjelp 00:01:39
04 Besvisstløshet 00:03:54
05 Hjerte- og lungeredning 00:01:51
06 Hjertestarter 00:02:11
07 Brystsmerter 00:02:30
08 Hjerneslag 00:01:07
09 Fremmedlegeme 00:01:34
10 Anfall/Kramper 00:01:43
11 Introduksjon skader 00:01:19
12 Brannskader 00:02:20
13 Blødninger 00:03:13
14 Bruddskader 00:03:25
15 Hodeskader 00:01:44
17 Oppsummering 00:01:40
Tidsforbruk totalt: 00:34:40
Beskyttelse mot vold
Beskyttelse mot vold Varighet
01 Introduksjon 00:01:25
02 Etiske hensyn og metodevalg 00:03:20
03 Juridiske rammer 00:03:32
04 Hvordan øve 00:04:23
05 Posisjonering 00:03:48
06 Frigjøring – Del 1 00:05:15
07 Frigjøring – Del 2 00:07:24
08 Avslutning 00:00:37
Tidsforbruk totalt: 00:29:44

Rutiner/prosedyrer

Klinisk observasjonskompetanse
Klinisk observasjonskompetanse Varighet
01. Introduksjon KlinObs 00:02:27
02. A – Airways 00:01:25
03 A1 – Kjevetak/Hakeløft 00:01:56
04 A2 – Sideleie 00:01:52
05 A3 – Fremmedlegeme 00:01:56
06 B – Breathing 00:03:23
07 B1 – Overvåking 00:03:25
08 B2 – Hypoksi og oksygenbehandling 00:02:09
09 C – Circulation 00:03:45
10 C-1 Sepsis 00:02:04
11 D – Disability 00:04:44
12 D-1 Hjerneslag 00:02:00
13 D-1.1 Delirium 00:02:04
14 D-2 Måling av blodsukker 00:02:00
15 E- Exposure 00:03:43
16 NEWS2 00:01:19
17 ISBAR 00:02:18
18 Eksempel/praktisk bruk ABCDE/NEWS2 00:05:05
19 Eksempel/praktisk bruk ISBAR 00:01:55
Tidsforbruk totalt: 00:49:30
VAR - Prosedyrer
VAR – Prosedyrer Varighet
01 Nedlegging nasogastrisk sonde
Tidsforbruk totalt: 00:00:00
Brannforebyggende Opplæring
Brannforebyggende Opplæring Varighet
01. Introduksjon 00:04:10
02. Bruk av slukkeutstyr 00:03:51
03. Forebyggende kontroll 00:03:03
04. Utløst alarm 00:04:04
05. Evakuering 00:04:02
Tidsforbruk totalt: 00:19:10

Scenario

Helse og omsorg
Navn Beskrivelse Alder/tilstand Lokasjon Tilpasset
HELSE OG OMSORG
Utagerende pasient Ruset pasient våkner på overvåkning, opptrer truende mot personalet. 30-40/ruset forvirret Sykehus Helse
Heis Ubehagelig møte alene med person/pasient i heis. 50-60/Forvirret/agressiv Sykehjem Helse
Vold mot ansatt Personale rer på seng, pasient opptrer plutselig truende og aggressiv 50-60/rolig/aggressiv Sykehjem Helse
Kjøkken Personale vasker opp med ryggen til bruker, overfall bakfra 60-70/aggressiv Omsorgsbolig Helse/omsorg/eldre
Plassering Personelet innesperret på toalett med bruker 60-70/aggressiv Omsorgsbolig Helse/omsorg/eldre
Stell av bruker Sengeliggende pasient biter under stell 70-80/forvirret/aggressiv Omsorgsbolig Helse/omsorg/eldre
Vold mellom pasienter Pasient angriper annen pasient på gangen 70-80/Forvirret/demens Omsorgssenter Helse/omsorg/eldre
Utagering på rom Hører utagering på rom fra utsiden 60-70/Utagerende/høylydt Omsorgssenter Helse/omsorg/eldre
Aggressiv pårørende Pårørende blir sint på personalet og dytter personalet inn på bad 40-50/Aggressiv/frustert Omsorgssenter Helse/omsorg/eldre
Seksuell trakassering Pasient står opp fra sengen og trakasserer ansatt 50-60/Aggressiv språkbruk Omsorgssenter Helse/omsorg/eldre
Rømt pasient Botkommet pasient funnet på bensinstasjon, vil ikke hjem 80-90/Sint/forvirret Bensinstasjon Helse/omsorg/eldre
Mottak og samtale pasient Pasient kommer til akuttpsyk med politiet, slår seg ut av samtale 50-60/Rolig/kalkulert/utagerende Akuttpsyk Psykiatri
Skjermet avsnitt Pasient går til angrep på inventar og personalet 20-30/utagerende Akuttpsyk Psykiatri
Hjemmebesøk usikker tilstand Fremmedspråklig person, forvirret, uforståelig hva han vil 30-40/forvirret/ruset/psykose Hjem hjemmetjeneste
Hjemmebesøk med bruker og pårørende Pårørende er sint over behandling av bruker, truer med media 30-40/sint/kjefter/ Hjem hjemmetjeneste
Mottak av bruker Bruker i rullestol aggressiv og kjefter ved ankomst, tar frem hammer 50-60/Aggressiv/truende Resepsjon/foaje Tiltakstjenester/resepsjon
Utagering fellesareal Pasient vil ut, går hvileløst omkring, eksploderer. 30-40/aggressiv/utagerende Akuttpsyk Psykiatri/helsetjenester
Hjemmebesøk fortvilet bruker Fremmedspråklig bruker fortvilet, sitter på gulvet med kniv rettet mot seg selv 30-40/Fortvilet/suicidal Hjem hjemmetjeneste
Møte på instutisjon Bruker får ikke boligen han vil ha, frustrert, forlater møte i sinne 50-60/frustrert/skuffet/leis seg Tiltakssenter
Møte med bostedsløs bruker Bruker krever bolig, opptrer truende mot personalet 50-60/kalkulert/agenda/truende Tiltakssenter
Sosial Gruppe Står utenfor gruppe – glanet på, blir stilt spørsmål 16-18/Usikker/utilpass/ Kjøpesenter Sosial angst
I butikken 1 Handle med «likegyldig» betjening, kort avvist – frekk betjening 0-100/Usikker/utilpass Butikk Sosial angst
I butikken 2 Handle med «likegyldig» betjening. 0-100/Usikker/utilpass Butikk Sosial angst
Møte på instutisjon
Selvmordsforsøk del 1 Beboer/pasient blir funnet på badet under rutinemessig tilsyn Bevisstløs/Blodig/Visuel Institusjon Psyk/Rus
Selvmordsforsøk del 2 Beboer/pasient blir funnet på badet under rutinemessig tilsyn Bevisstløs/Blodig/Visuel Institusjon Psyk/Rus
Utskrivingssamtale del 1 Samtale med psykiatrisk pas før utskriving Rolig samtale på kontor Akutt psyk Psyk/Rus
Utskrivingssamtale del 2 Samtale med psykiatrisk pas før utskriving Rolig samtale på kontor Akutt psyk Psyk/Rus
Kommunal sektor
KOMMUNAL SEKTOR
Oppgjør ved servicetorg 2 personer krangler og blir fysiske mot hverandre i venteområde 30-40/aggressiv/rus/fysisk angrep Servicetorg Servicetorg/Resepsjon
Innredning Servicetorg Tvilsom person kommer bak skranke med dårlig sikring 50-60/Ruset/forvirret Servicetorg Servicetorg/Resepsjon
Fremmedspråklig henvendelse Service torg Fremmedspråklig fremstår som aggressiv 30-40/Kultur/forvirret Servicetorg Servicetorg/Resepsjon
Slåsskamp 1 elev går til angrep på annen i skolegang 14-16/Aggressiv Skole Skole/Ungdomstjenester
Improvisert våpen Sjalu elev drar frem saks mot annet elevpar 14-16/aggressiv Skole Skole/Ungdomstjenester
Hendelse på do Elev kommer blodig ut av toalettet med kniv, usikker situasjon 14-16/Redd/forvirret Skole Skole/Ungdomstjenester
Butikk
BUTIKK
Ran ansatt blir ranet av person med kniv 30-40/aggressiv/uforutsigbar Bensinstasjon butikk/bensinstasjon/kiosk
Transport
TRANSPORT
Nødverge Passasjer på buss opptrer aggressivt mot medpassasjerer og sjåfør 30-40/Aggressiv/ruset Buss Transport
Kommunikasjon 1 Ungdomsgjeng kommer bråkende inn på buss, sjåfør kjefter, passasjer roer ned Ungdom/aggressiv respons Buss Transport
SOLID GROUND (forsvar / Politi )
SOLID GROUND (forsvar / Politi )
TCCC Man down – Help hin/Retun fire Military
TCCC 2 Military
H&K USP Loading and clearing Small arms
H&K 416 A5 Loading and clearing Small arms
MP7 A1 Loading and clearing Small arms
Police Cruiser Familiarisation Law enforcement/Paramilitary
BV 206 Technical handbook/walk through Military
Turret familiarisation Leopard 2A4 Military
Interactive Police Scenario Interactive decisionmaking (ShadowBox LLC) Law enforcement/Paramilitary
Room entry (4-man drill) Spectating from outside and inside Military/lawenforcement/paramilitary
Possible IED Experiende finding components and possible IED indors Military/lawenforcement/paramilitary
Evidence gathering Visual search Law enforcement/Paramilitary
Situational awareness after breach Looking for tels Law enforcement/Paramilitary
Armed man running towards you Experience man coming at you from 5 – 10 – 15 and 20 meters w/knife. Practice drawing sidearm. Military/lawenforcement/paramilitary
Town square incident United Nations scenario. Experience explotion and reaction as an UN Observer Military
Start-up MARCH ON Wounded man. Spectate medic start up march on and 9-liner. Secure and observe. Military

Kontakt oss

TRYGG-GRUNN AS
Kjøpmannsgata 12
7500 STJØRDAL

Si Hallo!

Send oss en melding, så tar vi forbindelse så snart som mulig.