Produksjon av 360° film

På din arbeidsplass

Ved å plassere ut et 360° kamera, vil filmen gi en følelse av at du står der kameraet ble plassert. På denne måten kan vi enkelt gjenskape og vise frem området på en helt annen måte enn hva som er mulig med tradisjonell film.

360° film har mange bruksområder, og med våre erfaringer kan vi lage:

Scenariotrening, der man kan øve på situasjoner som ellers er vanskelige å gjenskape.

Omvisning, der man kan se seg rundt i sitt eget tempo – dette kan være både for å vise frem en turistdestinasjon eller rømningsveier på en arbeidsplass. 

Kulturopplevelse, der man får følelsen av å være en del av publikum.
og mye mer. Her er det nesten bare fantasien som setter begrensninger.

Kontakt oss

TRYGG-GRUNN AS
Kjøpmannsgata 12
7500 STJØRDAL

Si Hallo!

Send oss en melding, så tar vi forbindelse så snart som mulig.