Kurs og prosedyre

Kunnskap er ferskvare.

Trygg-Grunn | Kunde som bruker BRAK VR

Forskning viser at 90% av det du lærer på et kurs er glemt i løpet av ett år. Jevnlig repetisjon er derfor nødvendig for å vedlikeholde kunnskap og ferdigheter.

Våre kurs deles opp i korte videoer på 2-3 minutter, med 1-2 spesifikke læringsmomenter per video. På denne måten sikrer vi enkel og effektiv tilgang på den spesifikke informasjonen man søker etter. Her kan vi enten legge inn rene teorikurs, hentet fra faglitteratur, eller fasit på utøvelse av bestemte arbeidsoppgaver.

Undersøkelser viser at de fleste lar seg distrahere under vanlig klasseromsundervisning, og svært få personer ser en video på over 15 minutter uten enten å bli distrahert – opptil flere ganger – eller å ta pause underveis. I VR låses syns- og hørselssansene, og mulighetene for å bli distrahert er derfor kraftig begrenset.

Kontakt oss

TRYGG-GRUNN AS
Kjøpmannsgata 12
7500 STJØRDAL

Si Hallo!

Send oss en melding, så tar vi forbindelse så snart som mulig.