Lovpålagt og individualisert  trening, øving og kurs med BRAK VR.

Leverandør av VR trening og opplæring for kommune- og helsesektor siden 2017.

Bruk BRAK VR for bedre og mer effektiv trening i førstehjelp, brannrutiner og konflikthåndtering

Brukerterskelen

Brukertrerskelen er fjernet, ikke bare redusert.

Tidsbruk

Lær noe nytt, eller repeter på 2 minutter.

Tilgjengelighet

Alt lagret internt, man trenger ingen pc.

Noen av våre kunder

Vi har etter hvert fått utallige kommuner, organisasjoner og bedrifter som kunder. Her finner du noen. Spør oss gjerne om utvidet kundeliste.

Overhalla kommune logo
Trondheim kommune logo
Stord kommune logo
Rollag kommune logo
Verge logo
ShadowBox
RVTS logo
Ridderne logo
Norsk Førstehjelpsråd
Korus logo
Høgskolen på Vestlandet
Helse Nord-Trøndelag
Heimevernet - Forsvaret
Friskgården
ANT HMS og Bedrifthelsetjeneste

Nøl ikke med å ta forbindelse med oss.

Men her finner du informasjon om vårt produkt BRAK VR, vårt erfarne og engasjerte team og mer om oss. Du finner også info om vår deltakelse på forskjellige konferanser og messer.

Trygg-Grunn | Element hvit BRAK VR

BRAK VR Forum

Vi har opprettet et felles digitalt forum for våre kunder og interessenter.

Fokuset for forumet vil være å danne en felles arena for kunder å diskutere, utveksle erfaringer og ha direkte tilgang til Trygg-grunn via chat-tjeneste.

Finn ut mer

BRAK VR

Vårt hovedprodukt gir deg fordeler med effektiv trening på skreddersydde scenarioer og prosedyrer relevante for din arbeidsplass.

Til nettside

Om oss

Ved bruk av Virtual Reality og vårt system BRAK-VR får du virkelighetsnær utdanning, opplæring og relevant erfaring.

Finn ut mer

Team

Våre folk har jobbet med opplæring og trening i VR for helsesektoren og kommunene isiden 2017. Vårt team består av svært dyktige og erfarne VR-folk med bakgrunn fra militæret, politi og IT-sektoren.

Les mer

Messer og konferanser

Du finner oss rundt omkring i landet. Også internasjonalt.

Les mer

Noen saker om oss.

Uncategorized

BRAK VR FORUM nr. 3

21. september arrangerer vi det 3. BRAK VR FORUM. Enhetsleder Frank Meland fra Trondheim kommune forteller hvordan de har satt systemet i bruk for alle deres ansatte på Helse- og Velferdskontoret på Lerkendal. I tillegg til innlegg fra Trygg-Grunn og QNA etter...

Brannvern Nyheter Nyutvikling
Trygg-Grunn | Stord brannstasjon

Nytt innhold: Brannvern

I forbindelse med at vi deltar med stand på BRANNFOREBYGGENDE FORUM i Trondheim, 12. og 13. september 2023, vil vi slippe nyheten om at vi lanserer nytt og gratis innhold til alle våre kunder:  Brannforebyggende arbeid, herunder kompetanse og kjennskap om...

Messer og konferanser Nyheter
Trygg- Grunn | BRAK VR | Agrisjå 2023

BRAK VR på AGRISJÅ 2023

Det var i løpet av messas første 2,5 timene i hvert fall 100 personer som hadde prøvd brillene, alle er veldig imponert" TG Stillte med support hele helgen, denne ble det ikke bruk for. Sitat fra en av rådgiverne: "Det sier litt om hvor enkelt systemet er, når du...

Noen referanser.

{

Jeg liker virkelig tilnærmingen til dette VR-systemet. Det er enkelt og effektivt i motsetning til mange andre VR/AR systemer jeg har prøvd.

Steinar Berg
Produksjonslede
{

Dette er helt klart en måte å redusere kostander og øke effektiviteten i tidligfasen av produksjonen.

Jan Marius Reppe
Daglig Leder
{

BRAK-VR har for oss vært en effektiv måte å vedlikeholde kompetanse på kliniske ferdigheter og stressmestring for våre ansatte. Både nytilsatte, vikarer og de som har jobbet her lenge har hatt stor nytte av treningen de får i systemet.

Jostein Paul Årøen Lein
Seksjonsleder akutt psykiatri
Sykehuset Levanger
{

Tilbakemeldingene fra elevene er utelukkende positive og kurset omtales som «matnyttig og veldig relevant. Vi ser frem til et videre samarbeid med Trygg Grunn!

Tarjei Holsen
Dykkerinstruktør
Høgskulen på Vestlandet
{

Våre ansatte gir tilbakemelding om at BRAK-VR er en veldig bra måte å få en slik opplæring på. De virkelighetsnære scenarioene bidrar til at det er enklere å sette teori ut i praksis, ved at man har «opplevd» å stå i en trusselsituasjon i VR brillene.

Beate Galguften Aunet
Overhalla kommune, Helse og omsorg

Kontakt oss

TRYGG-GRUNN AS
Kjøpmannsgata 12
7500 STJØRDAL

Si Hallo!

Send oss en melding, så tar vi forbindelse så snart som mulig.