BRAK VR på AGRISJÅ 2023

BRAK VR på AGRISJÅ 2023

Det var i løpet av messas første 2,5 timene i hvert fall 100 personer som hadde prøvd brillene, alle er veldig imponert»  TG Stillte med support hele helgen, denne ble det ikke bruk for. Sitat fra en av rådgiverne: «Det sier litt om hvor enkelt systemet...