Trygg-Grunn deltok på ASVL Høstkonferansen 2023

by | Messer og konferanser

Trygg-Grunn deltok på ASVL Høstkonferansen 2023

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Trygg-Grunn deltok på ASVL Høstkonferansen 2023

ASVL Høstkonferanse 2023

Hotel Bristol, 31. oktober og 1. november

Trygg-Grunn deltok med stand og VR briller til utprøving. Vi hadde som mål å se på hvordan vekst- og attføringsbedrifter kan dra nytte av et moderne og kosteffektivt verktøy for opplæring, scenariotrening og rutinebeskrivelser.

Lars og Ralph representerte Trygg-grunn på konferansen. Begge har erfaring fra bransjen og kjenner mange av kundene godt. Vi hadde et par fine dager med å vise frem våre bruiller, samt prate om muligheter med mange hyggelige konferansedeltakere.

Trygg-Grunn | ASVL konferanse | Lars Ole Bolneset og Ralph von Minden

Fokus på årets ASVL konferanse var:

-Vi mobiliserer arbeidskraftreserven
-Opplæring: Vi kvalifiserer medarbeidere for yrkene Norge trenger
-På lag med næringslivet – sammen tar vi i bruk ledige hender og hoder
-Ledelse

Trygg-Grunn | ASVL konferanse | konferansedeltakere prøver VR Trygg-Grunn | ASVL konferanse | konferansedeltakere prøver VR Trygg-Grunn | ASVL konferanse | hotellansatt prøver VR

Se flere innlegg