Studie om bruk av VR til opplæring

by | Nyheter

Studie om bruk av VR til opplæring

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Studie om bruk av VR til opplæring

PwC har gjennomført studien The VR Advantage: How virtual reality is redefining soft skills training, som viser hvordan VR effektiviserer hverdagen:

4 ganger

så rask og effektiv som trening i vanlige klasserom.

275 %

tryggere på å bruke ferdighetene de har lært i jobbsammenheng.

3,75 ganger

mer følelsesmessig knyttet til innholdet enn i vanlig klasserom.

4 ganger

mer fokusert enn ved bruk av annen form for e-læring.

1

Trening i VR går opp til fire ganger så raskt som trening i klasserom.

Studien viser at trening som tar to timer i klasserommet kan gjennomføres på 29 minutter ved bruk av VR. I dette regnestykket er det kun tiden på selve utdanningen som er målt, så reise til og fra kommer i tillegg. Ved å ha VR-sett tilgjengelig på pauserom og lignende vil derfor tidsbesparelsen økes ytterligere.

2

Personer som har fått utdanning ved hjelp av VR føler seg tryggere på å ta i bruk det de har lært.

Når man lærer grunnleggende ferdigheter er selvtillit en avgjørende faktor for hvor vellykket treningen blir. Dette gjelder spesielt konfronterende situasjoner, enten det er snakk om å gi en ubehagelig beskjed eller å håndtere en uønsket hendelse.

Grafene til høyre viser at trening på slike situasjoner i VR gir betydelig bedre resultater enn annen trening. I tradisjonelle klasserom vil situasjonene ofte bli kunstige – fordi man forholder seg til kolleger eller kursholder, og ved bruk av e-læring mister man det menneskelige aspektet.

3

Følelser kommer når situasjonen oppleves realistisk

Mennesker husker og forstår ting langt bedre når følelser er involvert, og dermed blir også læringsutbyttet betydelig bedre.

Studien viser at trening i VR gir 3,75 ganger så høyt følelsesmessig engasjement som trening i klasserom og 2,3 ganger så høyt som ved e-læring.

4

VR-trening gjør deltakerne mer fokuserte.

De fleste kursdeltakere i dag er utålmodige og lettdistraherte, og de færreste ser en video i hele sin lengde. Mange opplever også forstyrrelser og distraksjoner fra smarttelefoner.

Ved bruk av VR låses syns- og hørselssansen. Dette gir færre distraksjoner og muligheter for å multitaske, og dermed øker også konsentrasjonen.

5

Trening i VR kan spare bedriften for store kostnader

Tidligere har VR vært kostbart, komplisert og utfordrende å ta i bruk for majoriteten av oss. I dag koster VR-briller ofte mindre enn en mobiltelefon, og brukerterskelen er i enkelte tilfeller på et lavere nivå enn hos smarttelefoner.

Studien viser at ved 375 deltakere vil kostnaden for klasserom- og VR-undervisning være lik. I denne modellen har de tatt utgangspunkt i at det koster 367.500 USD (tilsvarende godt over 3.000.000 NOK) å utvikle et kurs. Vår lisens koster fra 30.000 NOK* per år, og med samme utregning vil Trygg-Grunn VR alltid være billigere enn både klasseromsundervisning og e-læring – uansett antall ansatte.

*pris avhengig av størrelse og antall lokasjoner

Undervisning i VR kan aldri bli det samme som klasseromsundervisning, men på samme måte som e-læring har skutt fart nå under pandemien viser studien at VR har et minst like stort, om ikke større, potensial til å gi riktig undervisning og trening.

VR-teknologien gjør det mulig å trene på uønskede og farlige situasjoner uten selv å være i fare, og på ubehagelige opplevelser uten å sette kolleger, kunder eller øvrige omgivelser i fare.

Brukervennlighet har vært, og er, et økt fokusområde. Studien viser at for nyansatte var det minst like lett å lære seg å bruke VR-systemet som øvrige datasystem. Suksessen fra forsøket gjør det lett å se for seg at en dag vil nyansatte få utdelt VR-briller sammen med den bærbare PC-en.

Hele studien finnes her: https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/assets/pwc-understanding-the-effectiveness-of-soft-skills-training-in-the-enterprise-a-study.pdf

Se flere innlegg