Trygg-Grunn VR er et produkt og en tjeneste utviklet av oss for å effektivisere både pre-boarding, onboarding og vedlikehold av eksisterende kompetanse.

VR systemet har flere bruksområder

En av de største fordelene ved å bruke VR er at den enkelte kan fokusere på hva man vil og at man blir skjermet fra forstyrrelser ved bruk av brillene og hodetelefoner. Dette øker læringsopplevelsen.

I tillegg er det enkelt og raskt å komme i gang. Du er i gang med læring på under 10 sekunder fra du setter deg ned.

Se hvordan her

Kurs

Undersøkelser viser at de fleste lar seg distrahere under vanlig klasseromsundervisning, og svært få personer ser en video på over 15 minutter uten enten å bli distrahert – opptil flere ganger – eller å ta pause underveis. I VR låses syns- og hørselssansene, og mulighetene for å bli distrahert er derfor kraftig begrenset.

Vi benytter korte kursvideoer på 2-3 minutter med 1-2 definerte læringsmål. På den måten skaper vi effektiv tilgang på den spesifikke informasjonen man er på jakt etter.

Prosedyrer & rutiner

Gjør det riktig hver gang gjennom regelmessige studier og mental programmering ved å bruke grunnleggende, vanskelige eller viktige prosedyrer og rutiner. I tillegg kan du øve på farlige prosedyrer gjentatte ganger og regelmessig.

Pre-, on- og reboarding

Tradisjonell onboarding gjøres ved å arrangere en samling for nyansatte, gjerne ved et hovedkontor eller lignende, og så gi kurs i klasserom. Dette er viktig for å få den ansatte til å føle seg verdsatt! For å øke følelsen bør arbeidsgivere også forklare kommende ansatte at «vi gleder oss til du starter hos oss».

Hver enkelt nyansatt kan få opplæring på sin egen arbeidsplass, og når dette gjøres med vår teknologi sikrer vi at alle får korrekt opplæring. Det er også viktig å ta vare på ansatte som kommer tilbake fra permisjon eller lignende, både for å friske opp kunnskap og for å oppdatere på eventuelle endringer.

Gjentatte ganger og regelmessig.

Produksjon av 360° film

Med kameraet vårt kan vi lage 360° film med opp til 12k-kvalitet. 360° film er i utgangspunktet beregnet på å spilles av i VR-briller, men kan også spilles av på pc, nettbrett og mobiltelefon.

Fordelen med å filme i 360° er, naturlig nok, at du kan se deg rundt og på den måten gi et helt annet inntrykk av omgivelsene. Her får du frem detaljer som ellers er vanskelige å se, og tilskueren kan selv velge i hvilken retning man skal fokusere.

Scenariotrening

Opplev situasjoner, reflekter over alle mulige løsninger og diskuter dem med andre fagpersoner ved å bruke identiske premisser og forståelse.

Opplevelsene av scenarioer blir betydelig  sterkere i VR, slik at læringseffekten blir mye større. 

Forebygging og håndtering av vold og trusler

Stadig flere opplever vold og trusler i hverdagen, og Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A, pålegger alle arbeidsgivere å «kartlegge forhold ved arbeidsplassen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trusler om vold». Videre sier forskriften at «ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trusler om vold skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering. (..) Arbeidsgiver skal sørge for at opplæring og øvelse gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.»

Trygg-Grunn VR løser dette for din organisasjon!

Hvorfor velge VR?

VR både kan og bør benyttes i opplæring. Ta kontakt med oss for en gratis 30 minutters demonstrasjon, eller for å diskutere løsning på dine utfordringer.

Noen muligheter

Situasjonsforståelse

Håndtering av vold og trusler

Intervjutrening

HMS

Bruk av makt

Monteringsinstruksjoner

Kriseøvelser

Instruksjonsmanualer

Familisering

Bruksanvisninger

Kriseledelse

Onboarding

Beslutningstaking

Prosedyrer

Førstehjelpskurs

Stressmestring

Brannvern

Eksponering

Osv.

Kontakt oss

TRYGG-GRUNN AS
Kjøpmannsgata 12
7500 STJØRDAL

Si Hallo!

Send oss en melding, så tar vi forbindelse så snart som mulig.