Studie om bruk av VR til opplæring

Studie om bruk av VR til opplæring

PwC har gjennomført studien The VR Advantage: How virtual reality is redefining soft skills training, som viser hvordan VR effektiviserer hverdagen: 4 ganger så rask og effektiv som trening i vanlige klasserom. 275 % tryggere på å bruke ferdighetene de har lært i...