Kommuner kan nå søke tilskudd fra helseteknologiordningen

by | I media

Kommuner kan nå søke tilskudd fra helseteknologiordningen

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Kommuner kan nå søke tilskudd fra helseteknologiordningen

Fra Norwegian Smart Care Cluster:

Nye muligheter for norske kommuner med helseteknologiordningen fra 25. oktober 2023. Ordningen gir støtte til integrering av digital helse- og omsorgsteknologi.

kommunene i Norge nå søke om midler fra den søknadsbaserte helseteknologiordningen. Ordningen er designet for å bistå kommunene i deres investeringer og implementering av helseteknologi, med første utbetaling av tilskudd planlagt tidlig i 2024.

Les om ordningen her.

Se flere innlegg