Effektivisering og Sykefraværsreduksjon ved bruk av VR. Et samarbeid med ANT HMS & Bedriftshelse AS.

by | Nyheter

Effektivisering og Sykefraværsreduksjon ved bruk av VR. Et samarbeid med ANT HMS & Bedriftshelse AS.

Skrevet av Per-Erik Daviknes

Per-Erik var med å starte Trygg-Grunn i 2017. Han har jobbet med produksjon av våre VR-kurs siden oppstarten. Han har sin pedagogiske bakgrunn som instruktør i forsvaret og bruker mye av denne kompetansen til å lage visuell og effektiv opplæring gjennom vår VR-plattform.

Skrevet av Per-Erik Daviknes

Per-Erik var med å starte Trygg-Grunn i 2017. Han har jobbet med produksjon av våre VR-kurs siden oppstarten. Han har sin pedagogiske bakgrunn som instruktør i forsvaret og bruker mye av denne kompetansen til å lage visuell og effektiv opplæring gjennom vår VR-plattform.

Effektivisering og Sykefraværsreduksjon ved bruk av VR. Et samarbeid med ANT HMS & Bedriftshelse AS.

I begynnelsen av mai ble seks VR-systemer levert til ANT HMS og Bedriftshelse AS i Levanger, markeringen av et nytt kapittel i et allerede godt etablert samarbeid.

Siden oppstarten av Trygg-Grunn har vi samarbeidet med ANT gjennom kursing og krise- og beredskapsøvelser, men dette VR-samarbeidet representerer en ny fase som nå skal utforskes
Rune Holmlimo, daglig leder i ANT HMS og Bedriftshelse AS, rapporterer allerede etter den første måneden med utprøving stor nytte av systemet. Han ser tydelig hvordan VR-teknologien, når den gjennomføres systematisk og målrettet, kan bidra til å effektivisere deres arbeidsmetoder.

Trygg-Grunn | Rune Holmlimo fra ANT HMS og Bedriftshelse og Per-Erik Daviknes fra Trygg-Grunn.

I begynnelsen av mai ble seks VR-systemer levert til ANT HMS og Bedriftshelse AS i Levanger, markeringen av et nytt kapittel i et allerede godt etablert samarbeid.

Siden oppstarten av Trygg-Grunn har vi samarbeidet med ANT gjennom kursing og krise- og beredskapsøvelser, men dette VR-samarbeidet representerer en ny fase som nå skal utforskes
Rune Holmlimo, daglig leder i ANT HMS og Bedriftshelse AS, rapporterer allerede etter den første måneden med utprøving stor nytte av systemet. Han ser tydelig hvordan VR-teknologien, når den gjennomføres systematisk og målrettet, kan bidra til å effektivisere deres arbeidsmetoder.

Vi har funnet en god samarbeidsmodell, og vi klarer å effektivisere vår arbeidsmetodikk uten at dette medfører merkostnad hverken for oss eller kunden. Tvert imot kan dette gi innsparinger både for oss som bedriftshelsetjeneste og for kundene våre i form av redusert sykefravær gjennom innovativ bruk av teknologi. Også synes vi jo det er veldig tøft at vi får preget brillene med vår egen logo. sier Rune Holmlimo

Trygg-Grunn | Rune Holmlimo fra ANT HMS og Bedriftshelse

Fremover ser Trygg-Grunn og ANT på mulighetene for å utvikle nytt innhold til VR-systemene. Blant de første skrittene er planer om kurs i løfteteknikk, både med og uten bruk av hjelpemidler. I tillegg til å kunne dra nytte av eksisterende innhold i Trygg-Grunns meny, ønsker de å skape skreddersydde opplæringsprogrammer som møter ANT sine behov og utfordringer.

Denne satsingen på VR-teknologi som et verktøy i HMS-arbeidet representerer en innovativ tilnærming til å forbedre arbeidsmiljøet og sikkerheten på arbeidsplassen. Gjennom å integrere denne teknologien i opplæring og risikoforebyggende tiltak, åpner ANT og Trygg-Grunn opp for nye muligheter som kan bidra til en tryggere og mer produktiv arbeidsplass for alle ansatte.

Trygg-Grunn | ANT HMS og Bedriftshelse

Se flere innlegg