Forebygging og håndtering av vold og trusler

Scenariotrening

Trygg-Grunn | Klinisk observasjonskompetanse

VR er et veldig godt egnet verktøy for å øve på situasjoner man kan møte i arbeidshverdagen. For mange dreier det seg om utagerende personer. For å håndtere slike situasjoner best mulig, er det viktig å kjenne både sitt eget reaksjonsmønster, og også hvilke tegn man skal se etter hos en person som endrer sinnsstemning. Vi har en database med generiske scenarier, og det er også mulig å spesialbestille egne scenarier som spilles inn i ønskede lokaler.

Her kombinerer vi faglig teori fra operativ psykologi med egne erfaringer fra Forsvaret, og gjør kunnskapen tilgjengelig via Trygg-Grunn VR. Å øve på ubehagelige situasjoner reduserer sjanser for senskader, noe som ofte fører til langvarig sykefravær og alvorlige problemer for både ansatte og arbeidsplassen som helhet. Ved å bruke VR som treningsverktøy kan vi simulere realistiske situasjoner på en trygg måte, slik at deltakerne kan lære og forbedre sine ferdigheter uten risiko for fysisk skade.

Gjennom Trygg-Grunn VR kan man repetere scenarier så mange ganger som nødvendig, noe som bidrar til en dypere forståelse og mestring av stressende situasjoner. Dette verktøyet gir også mulighet for umiddelbar tilbakemelding og veiledning fra eksperter, slik at læringskurven blir bratt og effektiv.

Kontakt oss

TRYGG-GRUNN AS
Kjøpmannsgata 12
7500 STJØRDAL

Si Hallo!

Send oss en melding, så tar vi forbindelse så snart som mulig.