BRAK VR FORUM nr. 2

BRAK VR FORUM nr. 2

1. juni gjennomførte vi det aller første BRAK VR Forumet. Tilbakemeldingene var veldig gode og vi må takke Oda Katrine Bjørsvik Aune fra Meråker kommune som delte sine erfaringer ved bruk av BRAK VR og hvordan de har satt BRAK VR i system. Samtidig fikk vi problemer...
BRAK VR FORUM nr. 2

Vi arrangerer det første BRAK VR Forum

Vi har opprettet et felles digitalt forum for våre kunder og interessenter.Er du interessert i å høre mer om hva BRAK VR er og gjør? Fokuset for forumet vil være å danne en felles arena for kunder å diskutere, utveksle erfaringer og ha direkte tilgang til Trygg-grunn...