Trygg-Grunn deltok på MTEK konferansen

by | Messer og konferanser

Trygg-Grunn deltok på MTEK konferansen

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Trygg-Grunn deltok på MTEK konferansen

Vi deltok på konferansen Mestringsteknologi for alle i Asker

– Konferansen ble avoldt i Asker kulturhus tirsdag 23. og onsdag 24. januar 2024

MTEK handlet om at mestringsteknologi skal være tilgjengelig for ALLE, også utviklingshemmede. Fokus på fremtidens muligheter og hvordan man kan løse dagens utfordringer.

Trygg-Grunn AS | MTEK Asker 2024 | Ved stand
Trygg-Grunn AS | MTEK Asker 2024 | To personer tester VR brille
Trygg-Grunn AS | MTEK Asker 2024 | Mann med VR briller

Vi hadde våre kolleger Geir Magne Nes og Lars Ole Bolneset tilstede på konferansen. Lars var faktisk arrangør av konferansen gjennom sitt selskap Ridderne. Gratulerer til Lars med godt gjennomført konferanse.

Mer info om konferansen her

Se flere innlegg