Trygg-Grunn VR FORUM 5

Trygg-Grunn VR FORUM 5

Torsdag 11. april arrangerte vi det 5. TRYGG-GRUNN VR FORUM. Vi tok for oss bruken av VR i rus og psykiatri ved Klinikk for psykisk helsevern og rus. Representanter fra Trygg-Grunn og Klinikk for psykisk helsevern og rus var tilgjengelige for de mange spørsmål og den...
Trygg-Grunn VR FORUM 4

Trygg-Grunn VR FORUM 4

Torsdag 18. januar arrangerer vi det 4. TRYGG-GRUNN VR FORUM. Stord kommune forteller om hva de får ut av VR-systemet. Hilde Susann Aadland, E-helse konsulent i Stord Kommune, vil snakke om hvordan de bruker systemene og hva som skal til for at det blir en suksess....
TRYGG-GRUNN VR FORUM nr. 3

TRYGG-GRUNN VR FORUM nr. 3

21. september arrangerer vi det 3. TRYGG-GRUNN VR FORUM. Enhetsleder Frank Meland fra Trondheim kommune forteller hvordan de har satt systemet i bruk for alle deres ansatte på Helse- og Velferdskontoret på Lerkendal. I tillegg til innlegg fra Trygg-Grunn og QNA etter...