BRAK VR FORUM nr. 3

BRAK VR FORUM nr. 3

21. september arrangerer vi det 3. BRAK VR FORUM. Enhetsleder Frank Meland fra Trondheim kommune forteller hvordan de har satt systemet i bruk for alle deres ansatte på Helse- og Velferdskontoret på Lerkendal. I tillegg til innlegg fra Trygg-Grunn og QNA etter...