Våre ansatte gir tilbakemelding om at BRAK-VR er en veldig bra måte å få en slik opplæring på. De virkelighetsnære scenarioene bidrar til at det er enklere å sette teori ut i praksis, ved at man har «opplevd» å stå i en trusselsituasjon i VR brillene.