Innholdet Trygg-Grunn har i brillen i dag treffer veldig godt for helse og mestring i kommunen.