Ambulanseforum 27. og 28. oktober 2021

by | Nyheter

Ambulanseforum 27. og 28. oktober 2021

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Ambulanseforum 27. og 28. oktober 2021

Vi hadde gleden av å være med på Ambulanseforum på Gardermoen i slutten av oktober, og her fikk vi både knyttet gode og viktige kontakter i tillegg til at mange deltakere fikk testet BRAK VR.

Vi hadde både egen stand og workshop, og vi har valgt ut noen bilder fra begge disse. Ambulanseforum var et veldig godt besøkt arrangement, og for vår del ble både workshop og stand veldig godt besøk.

Tidligere denne uken la vi ut sak på Facebook om at film i VR var ansett som en av de største floppene på 2010-tallet. Vi var nysgjerrige på om dette faktisk stemmer, og gjennomførte derfor en spørreundersøkelse blant de som testet PLIVO-kurset vårt.

Resultatene av denne har vi lagt ut lenger ned. Undersøkelsen besto av 12 spørsmål, og vi fikk inn 58 svar. Av spørsmålene går mange på gjennomføring av og forberedelser til PLIVO-øvelser, og vi anser derfor denne informasjonen for å være unntatt offentligheten.

De tre resultatene fra spørreundersøkelsen vi kan videreformidle er:

  • Føltes scenariene realistiske?
  • Kan jevnlig bruk av scenariotrening og prosedyrebeskrivelser i VR brukes til å holde dere forberedt til den årlige PLIVO-øvelsen?
  • Kan jevnlig bruk av scenariotrening og prosedyrebeskrivelser i VR brukes til å vedlikeholde kompetanse etter PLIVO-øvelsen?

Tilbakemeldingene ligger til høyre, og viser helt klart at VR har god effekt både til forberedelse og vedlikehold.

Se flere innlegg