BRAK VR FORUM nr. 2

by | Nyheter

BRAK VR FORUM nr. 2

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes, fotograf

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

BRAK VR FORUM nr. 2

1. juni gjennomførte vi det aller første BRAK VR Forumet.

Tilbakemeldingene var veldig gode og vi må takke Oda Katrine Bjørsvik Aune fra Meråker kommune som delte sine erfaringer ved bruk av BRAK VR og hvordan de har satt BRAK VR i system.

Samtidig fikk vi problemer med selve innkallingen og mange fikk dermed ikke anledning til å delta, slik de ønsket. Så vi setter opp en ny med samme tema og fokus.

BRAK VR FORUM nr. 2 blir  satt opp 29. juni.

Se flere innlegg