Tilbakemeldingene fra elevene er utelukkende positive og kurset omtales som «matnyttig og veldig relevant. Vi ser frem til et videre samarbeid med Trygg Grunn!