Dette er helt klart en måte å redusere kostander og øke effektiviteten i tidligfasen av produksjonen.