Etisk refleksjon sammen med Verktøykasser AS

by | Nyheter

Etisk refleksjon sammen med Verktøykasser AS

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Etisk refleksjon sammen med Verktøykasser AS

Etisk refleksjon. Sammen med Verktøykasser AS og tre kommuner har vi laget flere scenarier for etisk refleksjon som skal testes ut i en pilot. Og for en fantastisk gjeng å jobbe sammen med. Øyvind, Tor Olav og Hilde fra Gran Kommune har vært en fornøyelse å jobbe sammen med og er kjempeflinke skuespillere.

Scenariene er en del av Verktøykasser AS sin opplæringspakke for å gi tjenesteytere som jobber med personer med utviklingshemming økt etisk kompetanse. Det er nødvendig for kunne identifisere verdikonflikter og ta gode begrunnede faglige avgjørelser basert på etisk skjønn.
Trygg-Grunn står for produksjon og system gjennom BRAK-VR og kommunene vil kunne ta i bruk scenariene for nyansatte og vikarer allerede til sommeren

Se flere innlegg