Hendelseshåndtering

by | Egne publikasjoner

Hendelseshåndtering

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Hendelseshåndtering

Kursmenyen vår skal utvides, og i løpet av sommeren kommer kurset BRAK Hendelseshåndtering. Som Førstehjelpskurset og Konflikthåndteringskurset er dette også inkludert i abonnementet for alle kunder. Vi er utrolig stolte av at Anders Snortheimsmoen har valgt å hjelpe oss, og at han stiller opp som kursholder.

Anders har lenge vært opptatt av de samme temaene som oss innen personlig beredskap og evne til å håndtere vanskelige situasjoner generelt. Med dette kurset har vi kommet til kjernen av det Trygg-Grunn gjør, og forklaringen på hvorfor vår simulator heter BRAK.

BEKREFTE – REAGERE – AVGRENSE – KONTROLLERE

BRAK er et mentalt verktøy som skal hjelpe deg å holde fokus på de rette momentene, i riktig rekkefølge, for å øke sjansene for at uoversiktlige og farlige situasjoner får et best mulig utfall. Vi vet at en enkelt persons initiativ og riktige handlinger der andre forblir tilskuere redder liv hver dag. BRAK Hendelseshåndtering øker sjansene for at du er en av de som gjør det rette når omstendighetene er avhengige av det.


Se flere innlegg