Ja, VR er noe å satse på!

by | Egne publikasjoner

Ja, VR er noe å satse på!

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Ja, VR er noe å satse på!

28. oktober skrev Ragnhild Eg og Kjetil Raaen, som begge er førsteamanuensiser ved Høyskolen Kristiania, et leserinnlegg i Dagens Næringsliv med tittelen «Er VR virkelig noe å satse på?» (https://www.dn.no/innlegg/vr/teknologi/spill/innlegg-er-vr-virkelig-noe-a-satse-pa/2-1-1087151). Innleggsforfatterne har unektelig gjort en god jobb med å tallfeste bruk og holdninger, og tallenes tale er klar og tydelig: VR er ikke allemannseie i 2021.

Det pekes på at mange er skeptiske til teknologien, samt at de som har forsøkt VR ofte opplever plager ved lengre tids bruk. De fleste VR-briller leveres med klare oppfordringer om å unngå lengre tids bruk, i og med at opplevelsen blir så intens. Ved riktig metodikk, altså å utnytte intensiteten, og å lage korte opplæringsvideoer med 2-3 klart definerte læringsmål, vil den tilsynelatende svakheten snus til en styrke som effektiviserer opplæring. Dette bekreftes i PwCs studie The VR Advantage: How virtual reality is redefining soft skills training fra 2020, som viser at trening i VR er fire ganger så rask og effektiv som trening i vanlige klasserom.

For at teknologien skal komme til sin rett er det viktig med en klart definert målsetning om hva teknologien skal brukes til. VR defineres i stor grad som teknologi, og mesteparten av forskningen og utviklingen går ut på å presse grensene for hva som er fysisk og teknisk mulig. Dette fører ofte til den type løsninger som beskrives i artikkelen. For å gjøre VR til allemannseie er det viktig å utnytte teknologien til å lage intuitive og brukervennlige løsninger – på brukernes premisser. Dette finnes, og er allerede tatt i bruk i flere sektorer.

Videre pekes det i innlegget på at høy terskel for bruk, at det oppleves komplisert, er en stor grunn til den store motviljen til å bruke VR hyppigere. Det er riktig at mye av fokuset innen VR fortsatt går på å utvikle og pushe teknologien, men stadig flere aktører ser nå at det også må fokuseres på brukervennlighet. PwC-studien viser at utviklingen har kommet så langt at teknologien kan tas i bruk hos store bedrifter for å øve på mellommenneskelige ferdigheter. Mens produsenter og utviklere fortsetter å pushe teknologien, kan leverandører nå fokusere på brukervennlighet.

På teknologifronten minner utviklingen innen VR nå veldig på overgangen fra tradisjonelle mobiltelefoner, via lanseringen av 3G-nett, MMS og etter hvert kamera på mobiltelefonen til smarttelefonene begynte å komme. Smarttelefonene fikk virkelig fotfeste i markedet da Apple lanserte iPhone, og det er derfor knyttet stor spenning til Apples planer om å lansere VR-briller neste år.

Å sammenligne VR-briller med dagens smarttelefoner blir på mange måter derfor som å sammenligne de første smarttelefonene med dagens smarttelefoner. Etter hvert som teknologien videreutvikles, vil også brukervennligheten bli enda bedre.

Vi mener at VR så absolutt er noe å satse på, men det forutsetter – som med all mulig annen teknologi – at det brukes riktig. Vi har brukt de tre siste årene på å utvikle et opplæringssystem som bruker VR-teknologien, og vi får nå tilnærmet daglig tilbakemeldinger om at vi i stor grad har løst de utfordringene som nevnes.  Det er derfor med største selvfølgelighet vi ønsker å invitere Eg og Raaen til å prøve vårt system så de danner seg et enda bedre grunnlag for å vite om VR er noe å satse på.

Se flere innlegg