Masteroppgave om å øve i VR

by | Nyheter

Masteroppgave om å øve i VR

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Masteroppgave om å øve i VR

Ved Universitetet i Bergen har Samuel Arulanandam begynt på sin masteroppgave, der han skal studere hvilken effekt virtuell trening har på mestringstro og situasjonsbevissthet sammenlignet med konvensjonell trening.

I oppgaven vil Samuel se nærmere på virtuell CRP-trening (altså livreddende førstehjelp) for vektere. Dette er en yrkesgruppe som har vokst markant de siste årene og i løpet av arbeidsdagen blir det utsatt for mange situasjoner som kan være akutte og utfordrende.

— Jeg tenker at det er positivt å kunne promotere forskning generelt sett. Vil fremheve at det mest interessante med forskningen er at dette er en mulighet til å se på CPR kompetanse og trening. I mange yrker gjennomgår man CPR kursing, men dette betyr ikke at man har tro på egen kompetanse eller føler seg komfortabel ved bruk av CPR. Virtuell trening blir forsøkt prøvd som et treningsverktøy som kan styrke troen på egne ferdigheter, sier Samuel.

I Norge er det forsket veldig lite, om noe, på hvilken effekt øving og trening i VR kan ha, og vi er derfor veldig stolte av at vår fagansvarlig Geir har blitt valgt ut til å være med som veileder.

Førstehjelpskurset ble produsert av oss på oppdrag fra Norsk Førstehjelpsråd, og vi føler oss derfor trygge på at innholdet er kvalitetssikret. Nå skal også læringsutbyttet kvalitetssikres, noe det blir veldig spennende å se utfallet av!

Se flere innlegg