Nytt innhold til VR-brillene: Brannvern og Klinisk observasjonskompetanse

by | Brannvern, Klinobs, Nyheter, Nyutvikling

Nytt innhold til VR-brillene: Brannvern og Klinisk observasjonskompetanse

Skrevet av Per-Erik Daviknes

En av stifterne i Trygg-Grunn. Han har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere tjenestegjorde han i den norske hæren i 15 år hvor han begynte på Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag og tjenestegjorde i sin siste stilling som instruktør ved Krigsskolen. I det sivile arbeidet han med sikkerhet og er nå Produksjonsansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Per-Erik Daviknes

En av stifterne i Trygg-Grunn. Han har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere tjenestegjorde han i den norske hæren i 15 år hvor han begynte på Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag og tjenestegjorde i sin siste stilling som instruktør ved Krigsskolen. I det sivile arbeidet han med sikkerhet og er nå Produksjonsansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Nytt innhold til VR-brillene: Brannvern og Klinisk observasjonskompetanse

Vi kan nå presentere nytt gratis innhold til våre BRAK VR-briller, til glede for alle våre kunder.

Innholdet kan lastes ned gratis ved å oppdatere eksisterende briller. Da får du over 20 filmer som er rettet mot temaene Klinisk observasjonskompetanse og Brannforebyggende opplæring.

Trygg-Grunn | Klinisk observasjonskompetanse

Beskrivelse Klinobs:

Målgruppen for Klinisk observasjonskompetanse er helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste inkludert ledere, legetjeneste og andre samarbeidspartnere.
Gjennom 19 kursfilmer vil dette kurset gi deg grunnleggende kompetanse til å systematisk avdekke og følge opp pasienter med en forverret somatisk tilstand. I tillegg får du opplæring i bruk av kommunikasjon som følger et forutsigbart format. Kurset dekker systematisk bruk av ABCDE, NEWS2 og ISBAR.

Trygg-Grunn | Forsvarskonferansen 2023 logo

Beskrivelse Brannforebyggende opplæring:

Vi har utviklet en generell brannforebyggende opplæring for arbeidsplassen. Gjennom 5 korte filmer vil du få kompetanse på de aller viktigste tingene du kan gjøre for å forebygge brann og kompetanse på hva du kan gjøre når det først brenner. Opplæringen vil kun brukes i de aller fleste bygg det finnes arbeidstakere, pasienter, brukere og andre.

Trykk knappen nedenfor for bruksanvisning og video i forhold til hvoran man oppdaterer VR-brillene

Se flere innlegg