Opplæring og onboarding på hjemmekontoret

by | Egne publikasjoner

Opplæring og onboarding på hjemmekontoret

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Opplæring og onboarding på hjemmekontoret

Etter et drøyt år med tiltak og restriksjoner, begynner hverdagen sakte men sikkert å normaliseres igjen. Tall fra SSB viser at omtrent halvparten av norske arbeidstakere hadde mulighet til å jobbe hjemmefra før Covid-19-pandemien, men få benyttet muligheten. Med pandemien gikk hjemmekontor fra å bli sett på som et gode for ansatte, til å bli hverdagen for majoriteten av nordiske arbeidstakere. Dette førte til at mange systemer og ordninger for ansatte ble innført nærmest over natten.

De fleste virksomheter sitter nå og funderer på hvordan de skal innrette seg fremover. Mange ser for seg hjemmekontor som en del av sin løsning, og det store spørsmålet blir da i hvilket omfang dette skal gjøres. Undersøkelser viser også at langt flere ansatte nå stiller seg positive til hjemmekontor sammenlignet med tilsvarende undersøkelser før pandemien.

Hvordan har det gått med opplæringen av ansatte?

Mange har skiftet jobb under pandemien, i tillegg er mange ansatte på vei tilbake fra permisjon nå. Undersøkelser viser at både arbeidsgivere og -takere ser fordelene med fortsatt bruk av hjemmekontor, og at muligheten for hjemmekontor påvirker valg av eventuell ny arbeidsgiver.

Opplæring og vedlikehold av kunnskap kan ikke lenger gjøres sentralt, eller ved at en kollega demonstrerer hvordan arbeidsoppgaver løses. Mange bedrifter har derfor innført, eller planlegger å innføre, e-læring. Her vil nødvendig informasjon ligge tilgjengelig på intranett – enten som tekst eller som video. På den måten blir informasjonen alltid tilgjengelig, og de ansatte kan selv oppsøke informasjonen ved behov.

The Society for Human Resource Management har publisert Tayla N. Bauers rapport Onboarding New Employees, som tar for seg generell onboarding og hvor viktig denne er. Nøkkelen til suksess ligger i å få prosessen til å føles personlig for den nyansatte. Samtidig må det være såpass tydelige rammer at alle ansatte får samme informasjon og velkomst.

Hva kan VR-teknologien bidra med?

Forskning viser at læring ved hjelp av simulering i VR gir både bedre læringsutbytte og er mer effektivt enn både tradisjonell læring og e-læring. Det økte læringsutbyttet skyldes i stor grad at man blir mer personlig engasjert ved å bruke VR. I tillegg kan øverste leder involveres i opplæringen av hver enkelt nyansatt, og også gi en personlig omvisning eller lignende.

Videre vet vi også at distraksjoner medfører at oppmerksomheten fjernes, og man mister fokus. Stein Knardahl i Statens Arbeidsmiljøinstitutt har skrevet en artikkel om dette, Kan distraksjoner svekke sikkerheten på jobb?, der han indirekte påpeker utfordringer med både tradisjonell opplæring og e-læring. Når man skifter fokus tilbake, er man ikke på samme sted som man var. Dessuten kan distraksjonen føre til at man blir forsinket og må skynde seg. Digitalisering ved nettbrett og lignende kan være effektivisering hvis all relevant informasjon blir tilgjengelig på enheten. Disse løsningene kan også bombardere personalet med distraksjoner om det ikke finnes en klar og tydelig plan for hvordan informasjonen gjøres tilgjengelig på.

Våre videoer er 2-3 minutter lange og har ett eller to konkrete læringsmål. Vi låser også syns- og hørselssansen, og reduserer dermed mulighetene for distraksjon. På den måten sikrer vi effektiv tilgang på akkurat den kompetansen du er ute etter. Nye videoer gjøres tilgjengelig fra sentralt hold, noe som gjør at innholdet kan oppdateres kontinuerlig og tilpasses hvert enkelt VR-sett.

Se flere innlegg