RVTS Midt: – Skal bruke VR-briller for trening på pasientsamtaler

by | Nyheter

RVTS Midt: – Skal bruke VR-briller for trening på pasientsamtaler

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

RVTS Midt: – Skal bruke VR-briller for trening på pasientsamtaler

RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt) har lagt ut en nyhetsoppdatering der de forteller om hvordan de ser for seg at bruken av VR skal forenkle hverdagen.

– VR-briller er et godt verktøy for å øve seg på situasjoner som er gjenkjennbare fra praksis og som det er nyttig å trene på i en trygg setting, sier Bente Espeland, senterleder for RVTS Midt.

Vi i Trygg-Grunn har nå levert ut til sammen 72 VR-sett til de fem RVTSene og syv KoRusene – fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Les hele oppdateringen her: https://rvtsmidt.no/skal-bruke-vr-briller-for-trening-pa-pasientsamtaler/

Se flere innlegg