SJ Norge ser på muligheten for å ta i bruk BRAK VR

by | Nyheter

SJ Norge ser på muligheten for å ta i bruk BRAK VR

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

SJ Norge ser på muligheten for å ta i bruk BRAK VR

Onsdag 15. september var vi hos SJ Norge for å se på hvordan de kan bruke BRAK for å effektivisere lokførernes hverdag. Ved å teste BRAK på lokføreraspirantene fikk de se i praksis hvordan dette fungerer opp mot SJs verdier; Entusiastisk, Pålitelig, Menneskelig, Enkelt.

Ledelsen i SJ Norge ser på muligheter for effektivisere utdanning på prosedyrer og kontinuitet i utdanning hos sine lokførere. Vi gjennomførte også Norsk Førstehjelpsråd sitt førstehjelpskurs i VR for aspirantene som holdt på med sin grunnutdanning. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra en entusiastisk gjeng som gjennomførte opplæring på 17 førstehjelpsscenario på 26 minutter. Flere av disse tilbakemeldingene kan du lese lenger ned på siden.

BRAK VR kan effektivisere læring og samtidig øke kompetansen på dine ansatte. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis demonstrasjon – så kan vi sammen se på hvilke muligheter dette kan gi på din arbeidsplass!

Noen av tilbakemeldingene vi fikk fra aspirantene:

– Gode, realistiske videoer.

– Ny og spennende måte å lære på

– Realistisk læring, satt igjen med mye lærdom

– Fint å føle at man er til stede i situasjonen som oppstår

– Delt opp i kapitel, så enkelt å forstå og få til for alle.

– Trygt og profesjonelt.

– God læring for første gang, men også for repetisjon.

– Lett å bruke/ godt menyvalg

Se flere innlegg