Usikkerhet

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Usikkerhet

Hva er egentlig usikkerhet?

Usikkerhet er noe av det mest skremmende vi opplever i sosial sammenheng. Usikkerhet kan komme til uttrykk på mange måter og ha mange negative konsekvenser for individet og arbeidsmiljøet.

Mestring er det motsatte av usikkerhet. Man er redd for det ukjente og det man ikke forstår. Mye av det folk ikke forstår er egentlig ikke vanskelig å forstå, men man skyr det ettersom det er ubehagelig. Det skal ikke mye til for å snu det som skaper usikkerhet til en følelse av mestring. Tydelige svar og kontinuerlig tilgang til disse, ærlige og direkte diskusjoner om hva som skaper usikkerhet tar deg et langt skritt på vei.

BRAK VR inneholder klare svar og er alltid tilgjengelig for rask opplæring, trening og repetisjon av viktige rutiner og fagområder.

Hvordan mestre og vise at du mestrer? Prøv BRAK VR.

Se flere innlegg