Bakgrunnen for profilen vår

by | Profil

Bakgrunnen for profilen vår

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Bakgrunnen for profilen vår

Logoene Trygg-Grunn bruker er tegn og symboler brukt av omstreifere og hjemløse i USA, det såkalte hobo-miljøet, et miljø som oppstod i USA på 1890-tallet. Disse var gjerne bostedsløse omstreifere som, i større eller mindre grad, var på jakt etter jobb, og som jaktet på en bedre skjebne. Disse utviklet et eget skriftspråk bestående av en hel rekke tegn, og disse ble enten risset inn med en skarp gjenstand eller skrevet med f. eks. sølevann. Symbolene ble brukt for å kommunisere indirekte og for å varsle hverandre om farer eller goder på plasser som kunne være nye for folk.

Da Trygg-Grunn ble startet, hadde vi verken investor eller et stort nettverk. Vi ble derfor vant med hele tiden å gjøre mest mulig ut av enhver situasjon. Logoen vår er ordene TRYGG og GRUNN, som omkranser hobo-tegnet for «safe camp». Hvis du fant dette symbolet var det sannsynligvis både trygt og godt egnet for pause, der en kunne spise og sove i ro og fred. Stilen i hele profilen vår er ideen om at det er malt med sølevann. På den måten glemmer vi aldri hvor vi kommer fra.

Se flere innlegg