Bakgrunnen for profilen vår

Logoene Trygg-Grunn bruker er tegn og symboler brukt av omstreifere og hjemløse i USA, det såkalte hobo-miljøet, et miljø som oppstod i USA på 1890-tallet. Disse var gjerne bostedsløse omstreifere som, i større eller mindre grad, var på jakt etter jobb, og som jaktet...