BRAK VR på AGRISJÅ 2023

by | Messer og konferanser, Nyheter

BRAK VR på AGRISJÅ 2023

Skrevet av Per-Erik Daviknes

En av stifterne i Trygg-Grunn. Han har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere tjenestegjorde han i den norske hæren i 15 år hvor han begynte på Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag og tjenestegjorde i sin siste stilling som instruktør ved Krigsskolen. I det sivile arbeidet han med sikkerhet og er nå Produksjonsansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Per-Erik Daviknes

En av stifterne i Trygg-Grunn. Han har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere tjenestegjorde han i den norske hæren i 15 år hvor han begynte på Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag og tjenestegjorde i sin siste stilling som instruktør ved Krigsskolen. I det sivile arbeidet han med sikkerhet og er nå Produksjonsansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

BRAK VR på AGRISJÅ 2023

Det var i løpet av messas første 2,5 timene i hvert fall 100 personer som hadde prøvd brillene, alle er veldig imponert» 

Trygg- Grunn | BRAK VR | Agrisjå 2023

TG Stillte med support hele helgen, denne ble det ikke bruk for. Sitat fra en av rådgiverne:

«Det sier litt om hvor enkelt systemet er, når du tenker på at vi som står her ikke trenger support for å drifte brillen i 3 hele dager, nesten uten opplæring»

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag brukte BRAK for å vise frem HMS prosedyrer innen redskapsbehandling og montering samt førstehjelpsopplæring.

Se flere innlegg