Trygg-Grunn VR FORUM 5

Trygg-Grunn VR FORUM 5

Torsdag 11. april arrangerte vi det 5. TRYGG-GRUNN VR FORUM. Vi tok for oss bruken av VR i rus og psykiatri ved Klinikk for psykisk helsevern og rus. Representanter fra Trygg-Grunn og Klinikk for psykisk helsevern og rus var tilgjengelige for de mange spørsmål og den...
Studie om bruk av VR til opplæring

Studie om bruk av VR til opplæring

PwC har gjennomført studien The VR Advantage: How virtual reality is redefining soft skills training, som viser hvordan VR effektiviserer hverdagen: 4 ganger så rask og effektiv som trening i vanlige klasserom. 275 % tryggere på å bruke ferdighetene de har lært i...
TRYGG-GRUNN VR FORUM nr. 3

TRYGG-GRUNN VR FORUM nr. 3

21. september arrangerer vi det 3. TRYGG-GRUNN VR FORUM. Enhetsleder Frank Meland fra Trondheim kommune forteller hvordan de har satt systemet i bruk for alle deres ansatte på Helse- og Velferdskontoret på Lerkendal. I tillegg til innlegg fra Trygg-Grunn og QNA etter...