Fontene: – Her kan ansatte forberede seg på voldelige situasjoner med VR-briller

by | Medieoppslag

Fontene: – Her kan ansatte forberede seg på voldelige situasjoner med VR-briller

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Fontene: – Her kan ansatte forberede seg på voldelige situasjoner med VR-briller

Vår kunde Overhalla kommune har snakket med Fellesorganisasjonens fagblad Fontene, og forteller om sine erfaringer med BRAK VR.

For oss har samarbeidet med Overhalla kommune vært både morsomt og lærerikt, og vi er utrolig stolte av at dette er gjensidig. De har vært veldig åpne for å ta systemet vårt i bruk, og også gitt oss tydelige tilbakemeldinger på hva de ønsker. Vi gleder oss til å fortsette dette samarbeidet!

– Mye handler om hvor du plasserer deg i et rom, at du er forberedt når du går inn i en situasjon. Forebygging er nøkkelen her, sier vernepleier Line Opdal (til venstre på bildet).

Ansatte ved Overhalla sykehjem og bo- og miljøtjenester ønsket lenge å lære mer om utagering. Det har de nå fått ved hjelp av VR-briller og realistiske scenarioer.

– Vi ser at bruk av VR-brillene er en effektiv måte å drive opplæring på. Det er også en mer tilgjengelig måte å drive opplæring på, da vi ikke må samle alle ansatte på en gang. Og så er det en mer interessant måte å lære på, sier vernepleier Emelie Aspdahl (til høyre på bildet).

Les hele saken her:

Fontene: – her kan ansatte forberede seg på voldelige situasjoner med VR-briller

Se flere innlegg