St. Olavs Hospital valgte Trygg-Grunn!

St. Olavs Hospital i Trondheim har valgt Trygg-Grunn AS som leverandør av VR-briller med tilhørende bistand i forbindelse med nasjonalt prosjekt Kompetanseutvikling rus & vold. Tildelingen er foretatt på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom...