St. Olavs Hospital valgte Trygg-Grunn!

by | Medieoppslag, Nyheter

St. Olavs Hospital valgte Trygg-Grunn!

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

St. Olavs Hospital valgte Trygg-Grunn!

St. Olavs Hospital i Trondheim har valgt Trygg-Grunn AS som leverandør av VR-briller med tilhørende bistand i forbindelse med nasjonalt prosjekt Kompetanseutvikling rus & vold.

Tildelingen er foretatt på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, der pris ble evaluert etter den forholdsmessige metoden mens kvalitet ble evaluert av fagpersoner fra Helse Midt-Norge. Avtalen har en verdi på 736.000 kroner, og strekker seg over to år med klare intensjoner fra begge parter om forlengelse.

Les hele saken i Stjørdals-Nytt her: Stjørdalsfirma signerte avtale med St. Olavs: – Skal ha skryt for å velge en liten og ny aktør – Stjørdals-Nytt

eller hos Nea Radio her: Storkontrakt for Stjørdalsfirma: St. Olavs valgte Trygg-Grunn (nearadio.no)

Se flere innlegg