Trygg-Grunn deltar på ASVL Høstkonferansen 2023

by | Messer og konferanser

Trygg-Grunn deltar på ASVL Høstkonferansen 2023

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Trygg-Grunn deltar på ASVL Høstkonferansen 2023

ASVL Høstkonferanse 2023

Hotel Bristol, 31. oktober og 1. november

Trygg-Grunn deltar med stand og VR briller til utprøving. Vi ønsker å se på hvordan vekst- og attføringsbedrifter kan dra nytte av et moderne og kosteffektivt verktøy for opplæring, scenariotrening og rutinebeskrivelser.

Fokus på årets konferanse er:

-Vi mobiliserer arbeidskraftreserven
-Opplæring: Vi kvalifiserer medarbeidere for yrkene Norge trenger
-På lag med næringslivet – sammen tar vi i bruk ledige hender og hoder
-Ledelse

Trygg- Grunn | BRAK VR | Agrisjå 2023

Se flere innlegg