Studie om bruk av VR

PwC har gjennomført studien The VR Advantage: How virtual reality is redefining soft skills training, som viser hvordan VR effektiviserer hverdagen: .ugb-da1524b .ugb-feature-grid__item{border-radius:40px !important;background-color:#ffb600...