Studie om bruk av VR

by | Ekstern forskning

Studie om bruk av VR

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Skrevet av Geir Magne Nes

Geir har jobbet med VR i over 5 år. Tidligere har han tjenestegjort 17 år i Forsvaret. Han startet på Befalskolen for Infanteriet i Nord-Norge og avsluttet sin karriere som kompanisjef. Geir studerte sammenlignende politikk og operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og er nå fagansvarlig i Solid Ground og Trygg-Grunn.

Studie om bruk av VR

PwC har gjennomført studien The VR Advantage: How virtual reality is redefining soft skills training, som viser hvordan VR effektiviserer hverdagen:

.ugb-da1524b .ugb-feature-grid__item{border-radius:40px !important;background-color:#ffb600 !important}.ugb-da1524b .ugb-feature-grid__item:before{background-image:linear-gradient(0deg,#ffb600 0%,#d6ad45 100%) !important}.ugb-da1524b .ugb-feature-grid__title{color:#d93954;font-size:24px !important;text-align:center}.ugb-da1524b .ugb-feature-grid__description{color:#ffffff;text-align:center}.ugb-da1524b .ugb-inner-block{text-align:left}@media screen and (min-width:768px){.ugb-da1524b.ugb-feature-grid{padding-right:35px !important;padding-left:35px !important}}

4 ganger

så rask og effektiv som trening i vanlige klasserom.

275 %

tryggere på å bruke ferdighetene de har lært i jobbsammenheng.

3,75 ganger

mer følelsesmessig knyttet til innholdet enn i vanlig klasserom.

4 ganger

mer fokusert enn ved bruk av annen form for e-læring.

De fem viktigste funnene i studiet er:

1Trening i VR går opp til fire ganger så raskt som trening i klasserom.

Studien viser at trening som tar to timer i klasserommet kan gjennomføres på 29 minutter ved bruk av VR. I dette regnestykket er det kun tiden på selve utdanningen som er målt, så reise til og fra kommer i tillegg. Ved å ha VR-sett tilgjengelig på pauserom og lignende vil derfor tidsbesparelsen økes ytterligere.

2Personer som har fått utdanning ved hjelp av VR føler seg tryggere på å ta i bruk det de har lært.

Når man lærer grunnleggende ferdigheter er selvtillit en avgjørende faktor for hvor vellykket treningen blir. Dette gjelder spesielt konfronterende situasjoner, enten det er snakk om å gi en ubehagelig beskjed eller å håndtere en uønsket hendelse.

Grafene til høyre viser at trening på slike situasjoner i VR gir betydelig bedre resultater enn annen trening. I tradisjonelle klasserom vil situasjonene ofte bli kunstige – fordi man forholder seg til kolleger eller kursholder, og ved bruk av e-læring mister man det menneskelige aspektet.

3Følelser kommer når situasjonen oppleves realistisk

Mennesker husker og forstår ting langt bedre når følelser er involvert, og dermed blir også læringsutbyttet betydelig bedre.

Studien viser at trening i VR gir 3,75 ganger så høyt følelsesmessig engasjement som trening i klasserom og 2,3 ganger så høyt som ved e-læring.

4VR-trening gjør deltakerne mer fokuserte.

De fleste kursdeltakere i dag er utålmodige og lettdistraherte, og de færreste ser en video i hele sin lengde. Mange opplever også forstyrrelser og distraksjoner fra smarttelefoner.

Ved bruk av VR låses syns- og hørselssansen. Dette gir færre distraksjoner og muligheter for å multitaske, og dermed øker også konsentrasjonen.

5Trening i VR kan spare bedriften for store kostnader

Tidligere har VR vært kostbart, komplisert og utfordrende å ta i bruk for majoriteten av oss. I dag koster VR-briller ofte mindre enn en mobiltelefon, og brukerterskelen er i enkelte tilfeller på et lavere nivå enn hos smarttelefoner.

Studien viser at ved 375 deltakere vil kostnaden for klasserom- og VR-undervisning være lik. I denne modellen har de tatt utgangspunkt i at det koster 367.500 USD (tilsvarende godt over 3.000.000 NOK) å utvikle et kurs. Våre kurs koster fra 25.000 NOK per år, og med samme utregning vil BRAK alltid være billigere enn både klasseromsundervisning og e-læring – uansett antall ansatte.

Undervisning i VR kan aldri bli det samme som klasseromsundervisning, men på samme måte som e-læring har skutt fart nå under pandemien viser studien at VR har et minst like stort, om ikke større, potensial til å gi riktig undervisning og trening.

VR-teknologien gjør det mulig å trene på uønskede og farlige situasjoner uten selv å være i fare, og på ubehagelige opplevelser uten å sette kolleger, kunder eller øvrige omgivelser i fare.

Brukervennlighet har vært, og er, et økt fokusområde. Studien viser at for nyansatte var det minst like lett å lære seg å bruke VR-systemet som øvrige datasystem. Suksessen fra forsøket gjør det lett å se for seg at en dag vil nyansatte få utdelt VR-briller sammen med den bærbare PC-en.

Hele studien finnes her: https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/assets/pwc-understanding-the-effectiveness-of-soft-skills-training-in-the-enterprise-a-study.pdf

Se flere innlegg